top of page

 

Vista al mar Sitges  Lloguer Vacacional Apartament i Àtic Platja Allotjament Vacacional

 

Aviso Legal / Avís Legal  / Avís legal

Aviso Legal

LEY DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

DANIEL WARREN MAGINEL, responsable del lloc web, en adelant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén complir a les obligacions dispostes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les seves condicions d’ús.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

DANIEL WARREN MAGINEL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris que tinguin obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de DANIEL WARREN MAGINEL.

 

   1. DATOS IDENTIFICATIUS

 

Nombre de domini: www.seaviewsitges.com

Nombre comercial: SITGES VISTES AL MAR

Denominació social: DANIEL WARREN MAGINEL NIF: X3301392H

Domicili social: CALLE PERU 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (TARRAGONA)

Telèfon: +34 633493246

correu electrònic: info@seaviewsitges.com

Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):  

 

   2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

El lloc web, inclòs un títol enunciatiu però no limitatiu a la seva programació, edició, compilació i demàs elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, son propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben de manera protegida per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independientment de la finalitat per a la qual es destinaran, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y / o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoritza expressament a tercers que redirigeixen directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigeixen al lloc web principal de www.seaviewsitges.com.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, com tampoc respaldo, patrocinio o recomanació per part del mateix .

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incumpliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic info@seaviewsitges.com.

   3. EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

 

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que esta información ha sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al finalitzar la sessió de l'usuari. En cap cas, són cookies proporcionades per sí mismes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recogida dels mètodes.

Mediant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconozca el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació margi més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que hagi registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o cursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per medir l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, siendo en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficis per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política de enlaces

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Dado que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, sense assumir cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que podria contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, ponient en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però sense limitació, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, restes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento del dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es ruega el notificat de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i probat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament dels 365 dies de l’any, les 24 hores al dia. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que aconteixen causes de força major, catàstrofes naturals, huelgas o circumstàncies semejants que hagin imposat l'accés a la pàgina web.

Direccions IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizado por el usuario. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Toda esta información está registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el procesamiento posterior de las datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permiten conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas en los servidores web, l’ordenació de visites, el punt d’accés, etc.

 

   4. LEY APLICABLE I JURISDICCIÓN

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeti expressament a les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Juzgados y Tribunales más cercanos a SEGUR DE CALAFELL.

Avís Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

DANIEL WARREN MAGINEL, Responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

DANIEL WARREN MAGINEL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris d'aquestes obligacions, entenent-se com suficientment amb la publicació al lloc web de DANIEL WARREN MAGINEL.

 

 

   1. IDENTIFICATIUS DE DADES

 

Nom de domini: www.seaviewsitges.com

Nom comercial: SITGES VISTES AL MAR

Denominació social: DANIEL WARREN MAGINEL

NIF: X3301392H

Domicili social: CALLE PERU, 19 - A 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona)

Telèfon: +34 633493246

Correu electrònic: info@seaviewsitges.com

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):

 

   2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'autor.

 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respectar als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a  lloc web principal de www.seaviewsitges.com.

 

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

 

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@seaviewsitges.com.

   3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

 

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació ha estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Ús de Cookies

 

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió d’utilització. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

 

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor es troba el web reconegut el navegador utilitzat per utilitzar amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, enviat en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficis per a un usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ d'utilitzar.

 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d'enllaços

 

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procediment a la retirada immediata de la redirecció al lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

 

El RESPONSABLE no és responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborador de forma activa en la retirada o, si s'escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que s’utilitzi considerant que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, és pregar-ho fent saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament dels 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programa, o que esdevingui causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per utilitzar. Una adreça IP és un nom assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques estadístiques que permet conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

   4. Llei aplicable i jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a SEGUR DE CALAFELL.

 

 

Avís legal  

ACTE DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

DANIEL WARREN MAGINEL, el responsable del lloc web, en endavant el CONTROLADOR, posa a disposició dels usuaris aquest document, destinat a complir les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) , Diari Oficial de l’Estat espanyol núm. 166, a més d’informar a tots els usuaris del lloc web de les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web adquireix la condició d’usuari i, com a tal, es compromet a observar i complir estrictament les disposicions que s’hi proporcionen, així com qualsevol altra clàusula legal aplicable.

DANIEL WARREN MAGINEL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web i no està obligat a avisar prèviament ni a informar els usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de DANIEL WARREN MAGINEL.

 

   1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

 

Nom de domini: www.seaviewsitges.com

Nom comercial: SEIT VIEW SITGES

Nom social: DANIEL WARREN MAGINEL

TIN: X3301392H

Adreça registrada: CALLE PERU 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (TARRAGONA)

Telèfon: +34 633493246

correu electrònic: info@seaviewsitges.com

Inscrit al registre (comercial / públic):

 

   2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs, entre d'altres, la seva programació, edició, recopilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del CONTROLADOR o, si escau, tenen expressament una llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial i estan registrats en els registres públics corresponents.

Independentment de la seva finalitat prevista, la reproducció, ús, explotació, distribució i comercialització total o parcial, requereix en tot cas l'autorització prèvia i per escrit del CONTROLADOR. Qualsevol ús no autoritzat es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics que no pertanyen al CONTROLADOR i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir al respecte. El CONTROLADOR autoritza expressament a tercers a redirigir al contingut específic del lloc web i, en tot cas, a redirigir al lloc web principal de www.seaviewsitges.com.

El CONTROLADOR reconeix els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels seus propietaris, i qualsevol menció o aparició al lloc web no implica l’existència de cap dret ni responsabilitat sobre ells, ni implica cap recolzament, patrocini o recomanació per part del lloc web.

 

Els comentaris sobre qualsevol possible incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre els continguts del lloc web, es poden fer dirigint-se a info@seaviewsitges.com.

   3. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

 

El CONTROLADOR queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer no relacionat amb  el CONTROLADOR.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques (petits fitxers amb informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari del lloc web) per tal de dur a terme determinades funcions que es consideren necessàries per al correcte funcionament i previsualització del lloc web. En qualsevol cas, les cookies utilitzades són temporals, amb l’únic propòsit de fer més eficaç la navegació pel lloc i desapareixen al final de la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen dades personals i no s’utilitzaran per a la recopilació d’aquestes dades.

Mitjançant l’ús de cookies, també és possible que el servidor on es troba el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari per facilitar la navegació, permetent, per exemple, als usuaris que s’hagin registrat prèviament accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència o els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies utilitzades són tècnicament no essencials però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies no essencials sense el consentiment previ de l'usuari.

L’usuari pot configurar el navegador per avisar-lo de la recepció de cookies i evitar la seva instal·lació al seu ordinador. Per obtenir més informació, consulteu les instruccions del vostre navegador.

Política d'enllaços

L'usuari d'aquest lloc web pot ser redirigit a contingut de llocs web de tercers. Atès que el CONTROLADOR no sempre pot controlar els continguts de llocs web de tercers, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el CONTROLADOR eliminarà immediatament qualsevol contingut que pugui infringir les lleis nacionals o internacionals, la moral o l’ordre públic i eliminarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, informant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El CONTROLADOR no serà responsable de la informació i contingut trobats, inclosos, entre d'altres, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de forma independent al lloc web del CONTROLADOR. Tanmateix, i d’acord amb les lleis 11 i 16 de la LSSICE, el contingut de tercers es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i organismes encarregats de fer complir la llei que col·laboren directament en la retirada o bloqueig de tot el contingut que pugui afectar o infringir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o moral pública i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha contingut al lloc web que es pugui considerar com a tal, cal que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per permetre el seu correcte funcionament. En principi, es pot garantir un correcte funcionament els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el CONTROLADOR no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que es puguin produir causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini que fa servir l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un registre del sistema degudament registrat al servidor que permet el processament posterior de les dades per obtenir només mesures estadístiques que ens mostren el nombre de visites a la pàgina, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

   4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, s’aplicarà a totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupin, i els Jutjats i Tribunals més propers a SEGUR DE CALAFELL seran els responsables de la resolució de tots els conflictes derivats a partir o relacionat amb el seu ús.

 

Actualitzat el 08/08/2019

   Sea View Sitges        Holiday Rental Apartment, Vacation Accommodation 

San Sebastian Beach, Sitges, Barcelona, Catalonia, Spain

bottom of page