top of page

Gràcies per contactar amb Sea View Sitges. El vostre missatge s’ha enviat i us respondrem el més aviat possible.

Vista al mar  Sitges  -  Platja  Festa  Lloguer  Apartament

Calle Barcelona 19 Ático

08870 Sitges Barcelona Espanya

(+34) 633 493 246

info@seaviewsitges.com

Llicència d’habitatge turístic HUTB-006157

PROTECCIÓ DE DATES

 

DANIEL WARREN MAGINEL és el responsable del tractament de les dades personals de l’Interesat i la informació que aquests dades seran tractats de conformitat amb el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD). Dicho treatment se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación comercial y con el consentimiento del interésado para el envio de comunicaciones de productos o servicios. Els dades es conservaran indefinidament per a multes d’arxiu mentre que cap de les parts s’oposa a ello. No està previst comunicar els dades a tercers (salva obligació legal), i si fora necessari fer-ho per a l’execució del contracte, s’informarà prèviament a Interesat.

 

Es informa al Interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar els dades en qualsevol moment i que, si es garanteix aquest dret, haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el tractament de dades és imprescindible per l'execució del contracte. De la mateixa forma també podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com, i si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

DANIEL WARREN MAGINEL és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i la informació que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà per interès legítim del responsable per mantenir una relació comercial i amb el consentiment de l’interès per a l’enviament de comunicacions de productes o serveis. Les dades es conservaran indefinidament per a fins d'arxiu mentre cap de les parts s'hi oposi. No està previst comunicar les dades a tercers (excepte obligació legal), i si cal fer-ho per a l'execució del contracte, s'informarà prèviament a l'Interessat.

 

S'informa l'Interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les dades en qualsevol moment i que, si s'exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. De la mateixa manera també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament adreçant-se a DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com, i si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es).

PROTECCIÓ DE DADES

 

DANIEL WARREN MAGINEL és el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà en l'interès legítim del responsable del tractament per mantenir una relació comercial i amb el consentiment de l'interessat per enviar comunicacions sobre productes o serveis. Les dades s’emmagatzemaran indefinidament amb finalitats d’arxiu sempre que cap de les parts s’hi oposi. No es preveu divulgar dades a tercers (tret que hi estigui obligat legalment) i, si cal fer-ho per a l'execució del contracte, s'informarà prèviament a l'interessat.

 

S'informa a l'interessat que té dret a retirar el seu consentiment per al tractament de  dades en qualsevol moment i que, si s’exerceix aquest dret, s’ha de rescindir el contracte d’acord amb els termes que s’hi estableixen, ja que el tractament de dades és essencial per a l’execució del contracte. L’interessat també pot exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, esborrat i portabilitat de les seves dades i els de limitació i objecció al seu tractament contactant amb DANIEL WARREN MAGINEL. CALLE PERU, 19 A - 43882 SEGUR DE CALAFELL (Tarragona). Correu electrònic:  info@seaviewsitges.com i, si considera que el tractament de les dades no s’ajusta a la legislació vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control Espanyola (www.aepd.es).

   Sea View Sitges        Holiday Rental Apartment, Vacation Accommodation 

San Sebastian Beach, Sitges, Barcelona, Catalonia, Spain

bottom of page